Sångpedagog - professor - hedersprofessor - mezzosopran
NEW
The Alto & Mezzo-edition has been released and is - together with the soprano edition - available through

- writing to B.Marklund at bma@nmh.no
- www.gehrmans.se
- www.prestomusic.com

Barbro Marklund, mezzosopran, är en av Skandinaviens mest eftertraktade och erfarna sångpedagoger.
Hon arbetar som professor i sång vid Norges Musikkhøgskole i Oslo, och privatstudenter kommer från många delar av världen för att arbeta med henne. I december 2006 blev hon utnämnd till Hedersprofessor vid Latvian Academy of Music i Riga. Från 2007 var hon anställd i tre år som sångpedagog vid Nationaloperan i Riga för en del av deras mest erkända solister, och hon har också engagerads som sangpedagog vid operorna i Vilnius och Klaipeda
Barbro Marklund ger ofta master classes runt om i världen, och hon är aktiv som gästprofessor, jurymedlem i tävlingar och medlem i examenskommissioner.


Barbro Marklund, mezzosoprano, is one of Scandinavia´s most sought after and experienced singing teachers.
She is working as a professor of singing at the Norwegian Academy of Music in Oslo and has also been teaching for many years at the opera academies in Oslo and Stockholm. Private students are coming from many parts of the world to work with her. In December 2006 she was appointed Honorary Professor at the Latvian Academy of Music in Riga. From 2007 she was employed three years as a singing teacher at the National Opera in Riga for some of their most famous soloists, and she has also been engaged as a vocal coach at the operas in Vilnius and Klaipeda.
Barbro Marklund often gives master classes around the world, and she is an active guest professor, member of jury for competitions and member of examination commissions. 
                       
Read more on CV.
Back
Next
MASTER CLASS IN
CLASSICAL SINGING
2020

IMMANUELSKYRKAN, STOCKHOLM,
12th-17th of June, 2020

A CO-PRODUCTION BETWEEN IMMANUELSKYRKAN,
STUDIEFÖRBUNDET BILDA
AND BARBRO MARKLUND PRODUCTION

Welcome to apply before May 1st.

SINGERS ARE WELCOME TO APPLY FOR 3 COURSES THIS SUMMER:


1. Master class for advanced and professional singers
12th - 17th of June
("Large group")

Teachers:
Barbro Marklund, mezzosoprano, Bengt-Åke Lundin, pianist,
Jeremy Carpenter, baritone, Michael Engström, pianist,
Alexandra Pinto, Pilates instructor.

2. Master class for young, aspiring singers
and other experienced soloists
12th - 17th of June
("Small group")

Teachers:
Annelie Korsfeldt, soprano, Michael Engström, pianist,
Samuel Skönberg, pianist.

3. Choir soloist course
13th - 16th of June

Teachers:
Helena Martinsson, soprano, Margareta Gäfvert, soprano,
Ola Ottosson, pianist.