Sångpedagog - professor - hedersprofessor - mezzosopran
ARIAS FOR YOUNG VOICES
The Sopran, Alto & Mezzo- and Tenor editions have already been released. The Bass & Baritone edition will be released in the spring of 2022, completing this invaluable tool for teachers and yound singer. Available through
- writing to B.Marklund at bma@nmh.no
- www.gehrmans.se

Barbro Marklund, mezzosopran, är en av Skandinaviens mest eftertraktade och erfarna sångpedagoger.
Hon arbetar som professor i sång vid Norges Musikkhøgskole i Oslo, och privatstudenter kommer från många delar av världen för att arbeta med henne. I december 2006 blev hon utnämnd till Hedersprofessor vid Latvian Academy of Music i Riga. Från 2007 var hon anställd i tre år som sångpedagog vid Nationaloperan i Riga för en del av deras mest erkända solister, och hon har också engagerads som sangpedagog vid operorna i Vilnius och Klaipeda
Barbro Marklund ger ofta master classes runt om i världen, och hon är aktiv som gästprofessor, jurymedlem i tävlingar och medlem i examenskommissioner.


Barbro Marklund, mezzosoprano, is one of Scandinavia´s most sought after and experienced singing teachers.
She is working as a professor of singing at the Norwegian Academy of Music in Oslo and has also been teaching for many years at the opera academies in Oslo and Stockholm. Private students are coming from many parts of the world to work with her. In December 2006 she was appointed Honorary Professor at the Latvian Academy of Music in Riga. From 2007 she was employed three years as a singing teacher at the National Opera in Riga for some of their most famous soloists, and she has also been engaged as a vocal coach at the operas in Vilnius and Klaipeda.
Barbro Marklund often gives master classes around the world, and she is an active guest professor, member of jury for competitions and member of examination commissions. 
                       
Read more on CV.
Back
Next
WE ARE DELIGHTED

to have started planning for the master classes for

2022

Dates are already set:  18-22.06

Open for applications!

Master class for advanced and professional singers
17th-22rd of June, 2022

Master class for young, aspiring singers
and other experienced soloists
17th-22rd of June, 2022


Master class for choir soloists:
18th - 21nd of June, 2022.


The master classes are held in cooperation with
Studieförbundet Bilda
Keep on singing!
Keep on rehearsing!

The world will need your music, your musicianship and your voices when we all meet again!Du holde Kunst, in wieviel grauen Stunden,
Wo mich des Lebens wilder Kreis umstrickt,
Hast du mein Herz zu warmer Lieb entzunden,
Hast mich in eine beßre Welt entrückt!