Sångpedagog - professor - hedersprofessor - mezzosopran
Barbro Marklund, mezzosopran, är en av Skandinaviens mest eftertraktade och erfarna sångpedagoger.
Hon arbetar som professor i sång vid Norges Musikkhøgskole i Oslo. Hon har också studenter vid Operahøgskolen i Oslo, och privatstudenter kommer från många delar av världen för att arbeta med henne. I december 2006 blev hon utnämnd till Hedersprofessor vid Latvian Academy of Music i Riga. Från 2007 var hon anställd i tre år som sångpedagog vid Nationaloperan i Riga för en del av deras mest erkända solister.
Barbro Marklund ger ofta master classes runt om i världen, och hon är aktiv som gästprofessor, jurymedlem i tävlingar och medlem i examenskommissioner.


Barbro Marklund, mezzosoprano, is one of Scandinavia´s most sought after and experienced singing teachers.
She is working as a professor of singing at the Norwegian Academy of Music in Oslo. She teaches also students at the Opera school in Oslo, and private students are coming from many parts of the world to work with her. In December 2006 she was appointed Honorary Professor at the Latvian Academy of Music in Riga. From 2007 she was employed three years as a singing teacher at the National Opera in Riga for some of their most famous soloists.
Barbro Marklund often gives master classes around the world, and she is an active guest professor, member of jury for competitions and member of examination commissions.   
                       
Read more on CV.
Back
Next
MASTER CLASS IN
CLASSICAL SINGING
2018

IMMANUELSKYRKAN, STOCKHOLM,
15th-20th of June, 2018

Welcome to apply before May 15st.
SINGERS ARE WELCOME TO APPLY FOR 3 COURSES THIS SUMMER:


1. Master class for advanced and professional singers
15th - 20th of June

Teachers:
Barbro Marklund, mezzo, Bengt-Åke Lundin, pianist,
Thomas Lander, baritone, Michael Engström, pianist,
Anja Birnbaum, Pilates instructor.

2. Master class for other experienced singers
15th - 20th of June

Teachers:
Annelie Korsfeldt, soprano, Michael Engström, pianist,
Hans Ove Olsson, pianist.

3. Choir soloist course
16th - 19th of June

Teachers:
Helena Martinsson, soprano, Margareta Gäfvert, soprano,
Samuel Skönberg, pianist.